công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Khu Công nghiệp Quang Minh, TT.Quang Minh, H.Mê Linh, TP.Hà Nội

Chưa cập nhật

Hotline:

Email:

Quy mô công ty: Từ 25 - 99 nhân viên

Công ty TNHH Công nghệ Dược phẩm Lotus được thành lập ngày 06/07/2016, địa chỉ tại Lô 49M-2, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực Y Dược, Công ty định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chủ động, sáng tạo trên nền tảng 3 yếu tố văn hóa doanh nghiệp: Chuyên nghiệp, Đoàn kết, Chia sẻ. Công ty luôn đánh giá cao và khuyến khích những đóng góp tích cực từ đội ngũ cán bộ nhân viên. Do nhu cầu mở rộng Công ty Với mong muốn trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực Y Dược về nghiên cứu phát triển các sản phẩm độc đáo nguồn gốc thiên nhiên, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.

Việc làm cùng công ty

Quản Đốc Phân Xưởng - Dược Phẩm

@ công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 13-07-2020

*Công việc chuyên môn:
- Tổ chức điều hành hoạt động của phân xưởng đạt chất lượng, đáp ứng tiên độ thỏa thuận trong phạm vi chi phí hợp lý.
- Thiết lập và duy trì môi trường làm việc vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại xưởng.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thuộc PXSX.
- Cân đối năng lực sản xuất của xưởng sản xuất, chủ động đề xuất các giải pháp nâng
cao hệ số khai thác sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất.
- Theo dõi và đánh giá chi phí nhân công và chi phí phát sinh cho từng lô sản phẩm.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân sự mới và kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề công nhân
- Quản trị sự không phù hợp thuộc PXSX
- Đảm bảo môi trường sản xuất, vệ sinh trang thiết bị, con người, nhà xưởng theo đúng GMP
- Tổ chức công tác tự thanh tra tại PXSX.
- Tham gia thực hiện chương trình kaizen, 5S toàn công ty nói chung và tổ chức thực hiện tại Phân xưởng nói riêng.
- Nhận chuyển giao QTSX từ phòng NCPT , triển khai thực hiện trên quy mô công nghiệp
- Giải quyết các sự không phù hợp trong sản xuất
- Phối hợp với phòng NCPT xây dựng định mức kỹ thuật sản phẩm phù hợp với sản xuất thực tế, cải tiến quy trình công nghệ rút ngắn thời gian sản xuất
- Phối hợp với phòng QA xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng
- Phối hợp với phòng QA, QC, cơ điện... thực hiện các chương trình thẩm định: vệ sinh/ thiết bị/ QTSX…
- Tham gia đánh giá nguyên vật liệu sử dụng trong sản xuất
- Phối hợp cùng phòng nhân sự xây dựng chế độ lương/ thưởng cho công nhân
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc giao
*Công việc hệ thống:
- Xây dựng mục tiêu, biện pháp và kế hoạch hoạt động của PXSX theo từng quý, năm phù hợp mới mục tiêu của công ty
- Xây dựng chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức của bộ phận thống nhất với ban lãnh đạo của công ty.
- Chủ trì xây dựng các quy trình, hướng dẫn và các biểu mẫu cho các hoạt động của phân xưởng.
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động (KPI) của xưởng. Theo dõi đánh giá và cải tiến kịp thời
- Thực hiện nhiệm vụ nhân sự: Hoạch định, Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển, Sa thải.
- Đào tạo nhân sự kế cận
- Định hướng nhân viên xây dựng mục tiêu phát triển cá nhân phù hợp với mục tiêu hệ thống.

Trưởng Phòng QA

@ công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 21-06-2020

Quản trị chất lượng sản phẩm
- Kiểm tra tài liệu quy trình sản xuất gốc và quy trình thao tác chuẩn trước khi giám đốc chất lượng phê duyệt.
- Theo dõi quá trình sản xuất từ khâu nhập nguyên liệu cho đến khi ra thành phẩm xuất xưởng.
- Theo dõi và kiểm soát các điều kiện môi trường và kiểm soát trong suốt quá trình.
- Theo dõi hoạt động vận hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị, nhà xưởng.
- Theo dõi lĩnh vực kiểm tra chất lượng bao gồm: việc lấy mẫu, lưu mẫu, kiểm nghiệm, kiểm tra trong quá trình.
- Ký xuất xưởng các lô sản phẩm sau khi đã xem xét hồ sơ lô và các thông tin khác do cán bộ kiểm soát của phòng QA cung cấp.
- Kiểm tra việc thành lập và lưu trữ hồ sơ sản phẩm.
- Theo dõi việc biệt trữ và bảo quản nguyên liêu, bao bì, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm.
- Tiếp nhận, xử lí khiếu nại, sản phẩm bị thu hồi hay trả về.
Quản trị chất lượng hệ thống
- Tổ chức, xây dựng, kiểm soát và cập nhật hệ thống hồ sơ, tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy.
- Cập nhật dữ liệu KPIs của các bộ phận theo các bảng dashboard và đường xu hướng. Đánh giá và phân tích các xu hướng để đưa ra các cảnh báo có liên quan đến chất lượng, yêu cầu các bộ phận liên quan có hành động cải tiến kịp thời, tham gia đánh giá kết quả cải tiến.
- Kiểm soát các sai lệch, thay đổi, báo cáo và đề xuất.
- Tham gia đánh giá nhà cung cấp hay nhà phân phối.
- Chủ trì công tác thẩm định.
- Chỉ đạo công tác tự thanh tra.
- Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự lên kế hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo.
Quản trị hoạt động chất lượng phòng QA
- Xây dựng mô tả chức năng nhiệm vụ, sơ đồ tổ chức của bộ phận, thống nhất với ban lãnh đạo của công ty.
- Xây dựng mục tiêu, biện pháp, kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm của bộ phận.
- Chủ trì việc xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, BM cho hoạt động của bộ phận.
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hoạt động (KPI) của phòng.
- Phân công công việc, kiểm tra, giám sát công việc của các nhân viên thuộc phòng.Theo dõi việc đo lường KPI, cải tiến kịp thời.
- Thực hiện nhiệm vụ nhân sự: Hoạch định, Tuyển dụng, Đào tạo, Phát triển, Sa thải.
- Đào tạo nhân sự kế cận .
- Định hướng nhân viên xây dựng mục tiêu phát triển cá nhân phù hợp với mục tiêu hệ thống.
- Theo dõi đánh giá định kỳ hàng quý.

Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

@ công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 09-04-2020

• Tuyển dụng
- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng/quý/năm & chỉ đạo nhân viên triển khai quy trình tuyển;
- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển đúng người, đủ số lượng theo yêu cầu tuyển;
- Phối hợp kết hợp với Trưởng các BP xây dựng công cụ, tiêu chuẩn tuyển (bài kiểm tra chuyên môn, IQ…,tiêu chí tuyển);
- Phân tích, đánh giá chất lượng tuyển và thực hiện báo cáo tuyển dụng tuần/tháng/năm.
• Đào tạo:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo (nội bộ và bên ngoài);
- Tổ chức đào tạo hội nhập nhân viên mới;
- Giám sát, hỗ trợ công tác tổ chức và đánh giá chất lượng sau đào tạo.
• Chính sách & tiền lương:
- Xây dựng các quy trình, chính sách, nội qui, quy chế và các biểu mẫu;
- Giám sát thực hiện HĐLĐ, BHXH, luật lao động và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động;
- Kiểm soát bảng chấm công, bảng lương, thưởng, phúc lợi,.. hàng tháng.
• Quan hệ lao động:
- Tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của CBCNV đưa ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan quyền lợi, chính sách lao động;
- Giám sát và hỗ trợ thực hiện truyền thông nội bộ các thông báo, quy định, quy trình....hướng dẫn nhân sự toàn thể CBCNV;
- Tiếp nhận và giải đáp/giải quyết tranh chấp lao động, khúc mắc, khiếu nại các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định pháp luật và công ty, thực hiện công tác xử lý kỷ luật lao động;
- Thực hiện phỏng vấn, trao đổi nhân viên nghỉ việc và có đề xuất cải thiện phù hợp.
• Truyền thông nội bộ
- Xây dựng các chương trình thi đua, hoạt động vui chơi giải trí, sự kiện văn hóa nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết của CBNV và phát triển văn hóa doanh nghiệp;
- Giám sát và hỗ trợ công tác tổ chức các hoạt động chung của công ty như: Tiệc cuối năm, sinh nhật công ty, du lịch nghỉ mát...
• Công tác hành chính
- Tổ chức và quản lý hành chính và quản lý chi phí hành chính: cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ;
- Giám sát việc sử dụng tài sản, trang thiết bị công cụ dụng cụ đưa giải pháp tiết kiệm chi phí hành chính, quản lý tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng,...
- Quản lý & thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại nhà máy;
- Quản lý bếp ăn tập thể, tổ bảo vệ (sắp lịch làm việc, phân công công việc) và xử lý kịp thời những công việc phát sinh đến công tác bảo vệ; công tác an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;
- Thực hiện các quan hệ ngoại giao với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, phòng cháy chữa cháy...
- Kiểm tra và cập nhật các loại giấy phép của công ty nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước;
- Cung cấp thông tin Công ty (Hồ sơ Doanh nghiệp, văn bản hành chính...) tới các BP khi có yêu cầu.

[Tuyển Gấp]-Trưởng Phòng QC

@ công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 23-10-2019

* Mô tả công việc
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng phòng Kiểm tra chất lượng luôn đáp ứng các yêu cầu chung của thực hành tốt phòng thí nghiệm. Soạn thảo các quy trình chung nhất của hệ thống tài liệu chất lượng GLP.
- Xem xét hồ sơ kiểm nghiệm, phiếu kiểm tra, kiểm nghiệm của các mẫu nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm và các thử nghiệm khác, ký xác nhận kết quả tất cả các phiếu kiểm nghiệm của phòng.
- Chịu trách nhiệm về sự phù hợp giữa thao tác thực hiện và quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn của kiểm nghiệm viên trong phòng cũng như việc triển khai áp dụng tất cả các quy trình thao tác chuẩn đã dược ban hành.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các yêu cầu của GLP về thiết bị kiểm tra chất lượng: lập danh mục, thực hiện quản lý, tham gia xây dựng các quy trình thẩm định, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
- Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, đào tạo lại, đào tạo theo chuyên đề, đào tạo theo SOP cho nhân viên phòng Kiểm tra chất lượng.
- Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình phân tích của các nguyên vật liệu, bao bì, bán thành phẩm và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Tham gia trong việc tìm nguyên nhân và khắc phục sự không phù hợp. Cải tiến các quy định, quy trình phù hợp với thực tế công việc.
- Xây dựng sổ tay chất lượng.
- Tham gia nhóm thẩm định GMP.
- Tham gia thanh tra GMP, GLP, GSP và đánh giá khiếu nại.
- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

[Tuyển Gấp]- Giám Đốc Sản Xuất

@ công ty TNHH công nghệ dược phẩm lotus

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 23-10-2019

* Mô tả công việc
- Chủ trì xây dựng các đầu mục công việc, kết quả cần đạt của Khối sản xuất. Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối sản xuất. Xây dựng các KPIs để đánh giá quá trình thực hiện công việc của các phòng ban, bộ phận trong khối sản xuất.
- Điều hành các bộ phận, phòng ban trong khối sản xuất thực hiện kế hoạch đã ban hành theo các quy trình công việc, phân tích các chỉ số KPI, triển khai các hành động cải tiến kịp thời để đạt được kết quả công việc theo tiêu chuẩn đã thống nhất
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cấp hệ thống nhân sự, trang thiết bị, nhà xưởng, tiêu chuẩn, quy trình để tối ưu hiệu quả hoạt động.
- Chủ trì xây dựng đội ngũ nhân sự của khối sản xuất đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Đề xuất các giải pháp phát triển nhân sự tiềm năng.
- Triển khai công việc và lưu trữ hồ sơ theo nguyên tắc GMP.
- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Tin tuyển dụng nổi bật

Công Ty MTVEDUCATION

Việc làm thêm 2-3 h/ngày buổi tối ổn định lương 7-9 triệu/tháng

Công Ty MTVEDUCATION

Mức lương

7 - 10 triệu

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 15-12-2022

VIET TECHNOLOGY SECURITY - SERVICE - COMPANY LIMITED

Việc Làm Thêm Online Nhập Liệu Tại Nhà

VIET TECHNOLOGY SECURITY - SERVICE - COMPANY LIMITED

Mức lương

3 - 5 triệu

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 30-12-2022

Công Ty OWVNHGTFRDE

Việc làm tại nhà chỉ online 2-3h/ngày lương 7-9 tr/tháng uy tín tin cậy

Công Ty OWVNHGTFRDE

Mức lương

7 - 10 triệu

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 13-12-2022

BZOTech

WordPress Frontend Developer

BZOTech

Mức lương

Thỏa thuận

Tỉnh thành

Hà Nội

Kinh nghiệm

1 năm kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 15-11-2022