Logo

công ty TNHH nv apparel

Chưa cập nhật
icon_addrress
Chưa cập nhật
icon_addrress
http://www.nicegroupcorp.com
Gọi
Gọi điện
SMS
Chat

Thông tin công ty

Là công ty của Thái Lan, Mục tiêu: Sản xuất hang may mặc

Tổng quan

Quy mô nhân sự
Quy mô nhân sự Trên 1000 Nhân viên
Địa chỉ
Địa chỉ Chưa cập nhật
Website
Website http://www.nicegroupcorp.com
Số điện thoại
Số điện thoại *********
Email
Email *********

Chia sẻ công ty với bạn bè

Sao chép đường dẫn
Mạng xã hội

Việc làm cùng công ty

Logo

Nhân Viên Ie

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 20/03/2019
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận
Logo

Nhân Viên Tài Liệu Bộ Phận Sản Xuất

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 20/03/2019
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận
Logo

Assistant Maintenance Division Manager (Trợ Lý Giám Đốc Bảo Trì)

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 14/11/2018
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận
Logo

Nhân Viên Y Tế

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 19/11/2018
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận
Logo

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 24/10/2018
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận
Logo

Nhân Viên Biết Tiếng Thái Lan

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 20/02/2019
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận
Logo

Giám Đốc Bảo Đảm Chất Lượng (Qa Manager)

công ty TNHH nv apparel
date
Hạn nộp: 24/10/2018
date
Toàn thời gian cố định
An Giang Thỏa thuận