ginkgo company limited

Kế Toán Kho-Quản Trị Kho

ginkgo company limited

10 - 15 triệu

Không yêu cầu kinh nghiệm

Đã nộp 0 hồ sơ

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24-06-2020 (đã hết hạn)

66 lượt xem

Địa chỉ công ty: 254 De Tham, Pham Ngu Lao ward, D1, HCMC

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Kế Toán Kho-Quản Trị Kho

ginkgo company limited

10 - 15 triệu

Không yêu cầu kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 24-06-2020

Đã nộp 0 hồ sơ

66 lượt xem

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Mức lương: 10 - 15 triệu

Giới tính: Không yêu cầu

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Chức vụ: Nhân viên

Ngành nghề: Dệt may - Da giày  

Bằng cấp: Không yêu cầu

Chi tiết công việc: Không có chi tiết công việc

Hình thức làm việc: Không yêu cầu

1. Quản lý và in bacode cho các mặt hàng của công ty
2. Nhập vào hệ thống bán hàng : Nhập - Xuất - Chuyển kho
3. Hoạch toán bút toán Nhập - Xuất - Tồn vào hệ thống kế toán
- Nhập mua hàng hóa
- Chuyển các kho cho nhau
- Xuất khác, xuất áo nhân viên của các cửa hàng
4. Nộp báo cáo kho hàng đúng thời hạn
5. Nhận Báo cáo kiểm kho của các cửa hàng và xác nhận cho Kế toán ngày 4 để phát lương
6. Báo cáo doanh thu theo mặt hàng ký gửi, số tiền phải trả cho NCC
7. Kiểm soát lượng hàng tồn kho tối thiểu, Tổng hợp phân tích số liệu Nhập Xuất Tồn hàng hóa của tổng công ty
8. Kết hợp với kế toán nhập dữ liệu hàng hóa vào phần mềm bán hàng để đối chiếu số liệu tồn kho giữa hai hệ thống bán hàng và kế toán.
9.Phối hợp với cấp trên trực tiếp lập kế hoạch và thực hiện kiểm kê định kỳ/đột xuất nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu tồn kho
10. Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc).

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán.
Tiếng Anh giao tiếp, sử dụng các phần mềm kế toán.(Misa)
Kỹ năng phân tích/tổng hợp số liệu.
2 năm kinh nghiệm kế toán phần hành.
Ưu tiên nam, có thể đi công tác (1-2 tháng đi 1 lần)

- 13th payment
- 12 annual leaves
- Teambuilding

Nội dung chưa cập nhật

Công việc tương tự