Danh sách mẫu CV xin việc đẹp nhất hiện nay

Du lịch 21
Dùng mẫu này
Du lịch

Du lịch 21

Kế toán 20
Dùng mẫu này
Kế toán

Kế toán 20

Nấu ăn 08
Dùng mẫu này
Nấu ăn

Nấu ăn 08

Bất động sản 19
Dùng mẫu này
Bất động sản

Bất động sản 19

Quản Trị Kinh Doanh 10
Dùng mẫu này
Quản trị kinh doanh

Quản Trị Kinh Doanh 10

Xuất Nhập Khẩu 18
Dùng mẫu này
Xuất nhập khẩu

Xuất Nhập Khẩu 18

Chăm Sóc Khách Hàng 20
Dùng mẫu này
Chăm sóc khách hàng

Chăm Sóc Khách Hàng 20

thư ký, trợ lý 21
Dùng mẫu này
Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 21

Tổ chức sự kiện 15
Dùng mẫu này
Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện 15

Telesale 20
Dùng mẫu này
Telesales

Telesale 20

Nhà hàng khách sạn 21
Dùng mẫu này
Nhà hàng khách sạn

Nhà hàng khách sạn 21

Nhà hàng khách sạn 20
Dùng mẫu này
Nhà hàng khách sạn

Nhà hàng khách sạn 20