Danh sách mẫu CV xin việc đẹp nhất hiện nay

Báo chí

Báo Chí 20

Báo chí

Báo Chí 12

Báo chí

Báo Chí 17

Báo chí

Báo Chí 10

Báo chí

Báo Chí 13

Báo chí

Báo Chí 11

Báo chí

Báo Chí 09

Báo chí

Báo Chí 08

Báo chí

Báo Chí 07

Báo chí

Báo Chí 06

Báo chí

Báo Chí 05

Báo chí

Báo Chí 04

TẠO CV ONLINE MIỄN PHÍ CHỈ VỚI 3 BƯỚC
CHỌN MẪU
Lữa chọn mẫu CV phù hợp theo Ngành nghề / Ngôn ngữ
VIẾT CV
Đăng ký/ Đăng nhập tại Jo3S.com để tiền hành viết CV
LƯU VÀ TẢI CV
Sau khi hoàn thiện CV, bạn có thể lưu CV trên website Job3S.com hoặc tải CV về máy dưới dạng file PDF