Danh sách mẫu CV xin việc đẹp nhất hiện nay

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 21

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 07

Thư ký trợ lý

Thư Ký Trợ Lý 14

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 03

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 04

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 05

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 06

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 08

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 09

Thư ký trợ lý

thư ký, trợ lý 10

Thư ký trợ lý

Thư ký Trợ Lý 12

Thư ký trợ lý

Thư Ký Trợ Lý 13

TẠO CV ONLINE MIỄN PHÍ CHỈ VỚI 3 BƯỚC
CHỌN MẪU
Lữa chọn mẫu CV phù hợp theo Ngành nghề / Ngôn ngữ
VIẾT CV
Đăng ký/ Đăng nhập tại Jo3S.com để tiền hành viết CV
LƯU VÀ TẢI CV
Sau khi hoàn thiện CV, bạn có thể lưu CV trên website Job3S.com hoặc tải CV về máy dưới dạng file PDF