Danh sách mẫu CV xin việc đẹp nhất hiện nay

Truyền thông

Truyền Thông 15

Truyền thông

Truyền Thông 13

Truyền thông

Truyền Thông 12

Truyền thông

Truyền thông 11

Truyền thông

Truyền thông 10

Truyền thông

Truyền Thông 09

Truyền thông

Truyền Thông 07

Truyền thông

Truyền Thông 06

Truyền thông

Truyền Thông 04

Truyền thông

Truyền Thông 03

Truyền thông

Truyền Thông 02

Truyền thông

Truyền Thông 01

TẠO CV ONLINE MIỄN PHÍ CHỈ VỚI 3 BƯỚC
CHỌN MẪU
Lữa chọn mẫu CV phù hợp theo Ngành nghề / Ngôn ngữ
VIẾT CV
Đăng ký/ Đăng nhập tại Jo3S.com để tiền hành viết CV
LƯU VÀ TẢI CV
Sau khi hoàn thiện CV, bạn có thể lưu CV trên website Job3S.com hoặc tải CV về máy dưới dạng file PDF