Danh sách mẫu CV xin việc đẹp nhất hiện nay

Xây dựng

Xây dựng 18

Xây dựng

Xây dựng 12

Xây dựng

Xây Dựng 17

Xây dựng

Xây Dựng 16

Xây dựng

Xây Dựng 15

Xây dựng

Xây Dựng 14

Xây dựng

Xây dựng 11

Xây dựng

Xây dựng 10

Xây dựng

Xây dựng 09

Xây dựng

Xây dựng 08

Xây dựng

Xây dựng 07

Xây dựng

Xây dựng 06

TẠO CV ONLINE MIỄN PHÍ CHỈ VỚI 3 BƯỚC
CHỌN MẪU
Lữa chọn mẫu CV phù hợp theo Ngành nghề / Ngôn ngữ
VIẾT CV
Đăng ký/ Đăng nhập tại Jo3S.com để tiền hành viết CV
LƯU VÀ TẢI CV
Sau khi hoàn thiện CV, bạn có thể lưu CV trên website Job3S.com hoặc tải CV về máy dưới dạng file PDF