Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

Marketing
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Huỳnh Thị Tuyết Mai

Huỳnh Thị Tuyết Mai

ngân hàng
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chăm Sóc Khách Hàng
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Văn Hưng

Giáo Viên
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Vũ Bích Quyền

Vũ Bích Quyền

Kế toán-Kiểm toán
5 - 10 năm
5 - 10 năm
Hà Nội 7 - 10 triệu
Lê Thị Nga

Lê Thị Nga

kiếm được nhiều tiền
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Tuấn Dang

Tuấn Dang

Nhân viên bán hàng
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Huỳnh Kim Tuyền

Huỳnh Kim Tuyền

Giao dịch viên của PNJ
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Nguyễn Văn Vương

Nguyễn Văn Vương

NVKD
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

Kế toán,kho,thống kê,nhân sự,trợ lý
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Duong Thi Dau

Duong Thi Dau

Nhân viên pháp chế
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
Trần Khánh Duy

Trần Khánh Duy

Nhân viên bảo trì điện
Chưa có kinh nghiệm
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận