t&t group

t&t group

Tòa nhà Artexport - Số 2A Phạm Sư Mạnh - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Chưa cập nhật

Hotline:

Email:

Quy mô công ty: Ít hơn 10 nhân viên

Tập đoàn T&T () là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 20 đơn vị thành viên và đội ngũ trên 1000 Cán bộ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, Tập đoàn T&T phấn đấu trở thành một Tập đoàn kinh tế đa quốc gia, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh trên toàn quốc và phát triển kinh doanh tới khu vực và quốc tế.

Việc làm cùng công ty

Giám Đốc Ban Thanh Tra và Kiểm Soát Chất Lượng

@ t&t group

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 12-07-2020

- Chủ trì tổng hợp thông tin, xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện các quy trình làm việc của Ban, của Ban với các đơn vị liên quan (nếu có) để thực hiện các công việc.
- Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ quản trị hệ thống của Ban TT&KSCL bao gồm: rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ để chỉnh sửa, bổ sung và cải tiến liên tục theo từng giai đoạn. Tổ chức xây dựng quy trình phối hợp, quy trình chuyên môn nghiệp vụ…; điều chỉnh, cải tiến hoặc bổ sung các quy trình vận hành.
- Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thanh tra của Ban TT&KSCL bao gồm:
+ Tổ chức, quản lý hoạt động thanh tra việc thực hiện các quy định, quy chế, chính sách của Tập đoàn ; việc thực hiện nguyên tắc phân quyền, bảo mật của Tập đoàn ; việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong công tác triển khai, vận hành dự án.
+ Xây dựng chiến lược, định hướng các chương trình hành động. Xây dựng các quy định, quy chế, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác thanh tra và xử lý vi phạm trình HĐQT/TGĐ phê duyệt ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
+ Lập kế hoạch thanh tra tổng thể, tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện công tác thanh tra của các Khối.
+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã được HĐQT/TGĐ phê chuẩn.
- Tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát chất lượng của Ban TT&KSCL bao gồm:
+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch về chất lượng: các chỉ tiêu, phương pháp, mô hình kiểm tra chất lượng dịch vụ, kế hoạch hành động/chương trình hành động hàng năm, chuyên đề KSCL.
+ Tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng liên quan đến kết quả hoàn thành công việc hoặc/và các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
+ Tổ chức đánh giá chất lượng và hiệu làm việc của các phòng ban, bộ phận.
+ Xây dựng các kỷ yếu lỗi chất lượng dịch vụ đã xảy ra trong Tập đoàn hoặc những mô hình vận hành tương tự bên ngoài để cảnh báo, phòng ngừa cho các Ban/Phòng/Công ty tránh mắc sai phạm hoặc lặp lại các lỗi sai phạm.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, ngân sách hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ban hợp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, điều phối và kiểm soát hoạt động, kết quả cũng như hiệu quả công việc của từng nhân sự trong Ban.
- Các nhiệm vụ khác: chịu trách nhiệm thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tập đoàn giao phó. Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Chuyên Viên Nghiên Cứu (Ngành Sản Xuất Thương Mại Tiêu Dùng)

@ t&t group

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 02-07-2020

- Triển khai khảo sát, tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường và các dự báo về xu hướng thị trường, nguồn nguyên liệu, sản phẩm Thương mại Tiêu dùng để làm cơ sở cho các công tác ra quyết định của Tập đoàn.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị nghiên cứu, đề xuất áp dụng các mô hình kinh doanh, quản lý mới, sản phẩm mới, nguồn nguyên liệu công nghệ sản xuất mới trong lĩnh vực Thương mại Tiêu dùng nhằm tạo đặc trưng, vị thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả quản lý cho Tập đoàn và các CTTV.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị đề xuất giải pháp kết hợp các mô hình sản xuất, nguồn nguyên liệu, sản phẩm kinh doanh khác trong hệ sinh thái Tập đoàn nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động, dựa trên các phân tích, đánh giá chuyên sâu tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh, lợi thế cạnh tranh của từng CTTV trong lĩnh vực Thương mại Tiêu dùng
- Tham vấn các tổ chức uy tín trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực TMTD để có thêm cơ sở thực hiện công tác tham mưu về mặt chiến lược.

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ - Công Ty Thành Viên

@ t&t group

Trên 30 triệu

Quảng Nam

Không chọn

Hạn nộp : 28-06-2020

-Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch khai thác mỏ cụ thể:
+ Thiết kế biện pháp thi công khai thác;
+ Lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
+ Giám sát, kiểm tra quá trình khai thác mỏ đảm bảo đúng biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động. Phát hiện và ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra trong khai thác.
- Tham mưu, tư vấn về kỹ thuật địa chất, kế hoạch, phương án khai thác …
- Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ huy hiện trường mỏ.
- Làm việc với Sở, ban nghành, quản lý hồ sơ pháp lý các dự án khoáng sản.
- Triển khai, tìm kiếm xin cấp phép các dự án khoáng sản mới.
- Theo dõi thống kê đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất
- Lưu trữ tài liệu kế hoạch kỹ thuật, thông tin tiêu chuẩn và các bản đồ cập nhật công tác khai thác mỏ.
- Lập kế hoạch khai thác hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Kế Toán Trưởng - Công Ty Thành Viên

@ t&t group

20 - 30 triệu

An Giang

Không chọn

Hạn nộp : 28-06-2020

- Tổ chức và điều hành hoạt động bộ máy kế toán của Công ty khoa học và hiệu quả;
- Tổ chức, thực hiện công tác hạch toán kế toán; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công việc của các kế toán viên;
- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán;
- Chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính, báo cáo thuế,.. và các vấn đề nghiệp vụ, quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản,...;
- Chịu trách nhiệm phê duyệt các khoản thanh toán, bảng tính lương, hàng tồn kho, báo cáo, sổ sách kế toán,.. ;
- Đánh giá, phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh, dòng tiền, hàng hóa,… theo quy định;
- Đánh giá, phân tích hiệu quả kinh tế của các hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư,.. về mặt tài chính trình Ban giám đốc;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty và yêu cầu của Ban lãnh đạo;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

- Triển khai khảo sát, tìm kiếm, thu thập, tổng hợp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường và các dự báo về xu hướng thị trường, sản phẩm Thương mại Tiêu dùng để làm cơ sở cho các công tác ra quyết định của Tập đoàn.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị nghiên cứu, đề xuất áp dụng các mô hình kinh doanh, quản lý mới, sản phẩm mới, công nghệ mới trong lĩnh vực Thương mại Tiêu dùng nhằm tạo đặc trưng, vị thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả quản lý cho Tập đoàn và các CTTV.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị đề xuất giải pháp kết hợp các mô hình, sản phẩm kinh doanh khác trong hệ sinh thái Tập đoàn nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động, dựa trên các phân tích, đánh giá chuyên sâu tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh, lợi thế cạnh tranh của từng CTTV trong lĩnh vực Thương mại Tiêu dùng
- Tham vấn các tổ chức uy tín trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực TMTD để có thêm cơ sở thực hiện công tác tham mưu về mặt chiến lược.

Trưởng Phòng Đấu Thầu Nước Ngoài

@ t&t group

Thỏa thuận

Hà Nội

Không chọn

Hạn nộp : 24-06-2020

- Xây dựng Kế hoạch đấu thầu/Kế hoạch công việc cho mảng hoạt động của Phòng đấu thầu nước ngoài và các dự án được phân công do Tập đoàn và các đơn vị/ công ty thành viên (CTTV).
- Tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động đấu thầu các dự án của Tập đoàn và các đơn vị thành viên các lĩnh vực Bất động sản và hạ tầng, năng lượng, khoáng sản, nông lâm, y tế, giáo dục, ... bao gồm: tổ chức mời thầu, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; Tìm kiếm các nhà thầu đảm bảo KH, chất lượng, tiến độ công việc mang lại hiệu quả kinh tế cho Tập đoàn.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng các hợp đồng kinh tế lĩnh vực được phân công;
- Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện Hợp đồng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng lĩnh vực được phân công;
- Hướng dẫn CTTV xây dựng kế hoạch đấu thầu, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo quy trình đang được áp dụng tại tập đoàn;
- Thẩm định các tài liệu liên quan trong quá trình tổ chức đấu thầu như: Năng lực nhà thầu, Hồ sơ dự thầu, Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;...
- Thẩm định, góp ý kiến về quy trình và các tài liệu yêu cầu thẩm định khác của các Ban chuyên môn tập đoàn;
- Thẩm định các văn bản, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công tác đấu thầu, mua hàng của các đơn vị thành viên;
- Quản lý, điều hành và giám sát công việc của các nhân viên thuộc Phòng, phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, nội quy, chính sách của Tập đoàn/Ban, phân công công việc, kiểm tra giám sát việc thực hiện;
- Đề xuất tuyển dụng, thay thế, thuyên chuyển nhân sự của Phòng khi cần thiết.Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc ban Đấu thầu mua sắm

Tin tuyển dụng nổi bật

VIET TECHNOLOGY SECURITY - SERVICE - COMPANY LIMITED

Việc Làm Thêm Online Nhập Liệu Tại Nhà

VIET TECHNOLOGY SECURITY - SERVICE - COMPANY LIMITED

Mức lương

3 - 5 triệu

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 30-12-2022

Công Ty OWVNHGTFRDE

Việc làm tại nhà chỉ online 2-3h/ngày lương 7-9 tr/tháng uy tín tin cậy

Công Ty OWVNHGTFRDE

Mức lương

7 - 10 triệu

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Dưới 1 năm kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 13-12-2022

BZOTech

WordPress Frontend Developer

BZOTech

Mức lương

Thỏa thuận

Tỉnh thành

Hà Nội

Kinh nghiệm

1 năm kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 15-11-2022

Công Ty ENTERCAR

Làm thêm online làm việc part-time lương 7-10 tr/tháng không cần kinh nghiệm

Công Ty ENTERCAR

Mức lương

7 - 10 triệu

Tỉnh thành

Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

Chưa có kinh nghiệm

Hạn nộp

Hạn nộp: 18-11-2022