Hướng dẫn cách xác định điểm hòa vốn trong kế toán quản trị đơn giản

Tin tức tổng hợp
Tác giả : Lê Thanh Hồng | November 24, 2021

Điểm hòa vốn là gì và cách xác định điểm hòa vốn trong kế toán quản trị ra sao? Bất kể quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất nào cũng cần đòi hỏi việc tính toán mức doanh thu tối thiểu hay mức thu nhập nhất định để bù đắp lại chi phí của quá trình hoạt động đó. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết ngay sau đây của job3s.com.

1. Cách xác định điểm hòa vốn trong kế toán quản trị đơn giản

1.1. Điểm hòa vốn được hiểu như thế nào?

Điểm hòa vốn được hiểu là một điểm mà tại đây tổng doanh thu sẽ bằng tổng chi phí hay là một điểm tổng số dư đảm phí bằng chính xác tổng chi phí bất biến ( hay còn gọi là định phí). Điểm hòa vốn có thể xác định được qua doanh thu hòa vốn cũng như sản lượng hòa vốn. Tại thời điểm này sẽ có ba yếu tố được xác định ví dụ như:

- Số lượng mặt hàng hay đơn vị sản phẩm được.

- Doanh số tiêu thụ quy ra bằng tiền.

- Khoảng thời gian đạt hòa vốn trong năm.

Điểm hòa vốn được hiểu như thế nào
Điểm hòa vốn được hiểu như thế nào

Phân tích điểm hòa vốn trong ngành kế toán quản trị chính là nội dung quan trọng phân tích một mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Quá trình này sẽ phân tích điểm hòa vốn hỗ trợ cho nhà quản trị cách nhìn toàn diện về mối quan hệ này trong quá trình điều hành cơ quan, doanh nghiệp.

- Sản lượng và doanh thu cần ở mức bao nhiêu để đạt được điểm hòa vốn.

- Phạm vi được lời lỗ của cơ quan, doanh nghiệp theo các cơ cấu, chi phí, sản lượng tiêu thụ, doanh thu.

Phạm vi đảm bảo an toàn về doanh thu chỉ đạt được một mức lợi nhuận mong muốn. Phân tích về điểm hòa vốn sẽ hỗ trợ cho nhà quản trị xem xét về quá trình kinh doanh một cách chủ động, tích cực hơn. Xác định chi tiết, cụ thể mức sản lượng, doanh thu ở mức nào thì hòa vốn trong kinh doanh. Từ đó xác định được vùng lỗ, lãi của cơ quan doanh nghiệp để nhà quản lý có các biện pháp chỉ đạo kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.2. Cách xác định điểm hòa vốn trong kế toán quản trị

1.2.1. Trong trường hợp sản xuất kinh doanh chỉ một loại sản phẩm

- Công thức xác định điểm điểm hòa vốn kế toán quản trị như sau:

+ Thông qua phương pháp phương trình đồ thị .

+ Doanh thu hòa vốn là doanh thu đạt tại mức sản lượng hòa vốn.

+ Doanh thu = Biến phí + Định phí + Lợi nhuận tại mức hòa vốn thì lúc này lợi nhuận = 0.       

+ Doanh thu = Biến phí + Định phí ⇒  Qhv x p = v x Qhv + F ⇒ Qhv = F/ (p - v).

+ Công thức sản lượng hòa vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán - Biến phí đơn vị) .

+ Công thức doanh thu hoà vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán.

Công thức xác định điểm hòa vốn
Công thức xác định điểm hòa vốn

Thông qua phương pháp số dư đảm phí thì phương pháp này căn cứ vào quan điểm là cứ một sản phẩm được tiêu thụ sẽ cung cấp một số dư đảm phí (p-v) để trang trải. Do đó khi biết được định phí và số dư đảm phí trong một đơn vị sản phẩm thì:

- Công thức sản lượng hòa vốn = Tổng chi phí / Số dư đảm phí đơn vị.   

- Qhv = F / Số dư đảm phí đơn vị.

- Để có thể biết được tỷ lệ số dư đảm phí thì: Công thức doanh thu hoà vốn = Tổng định phí / Tỷ lệ số dư đảm phí.

1.2.2. Trường hợp kinh doanh nhiều loại mặt hàng sản phẩm

Nếu như cơ quan, doanh nghiệp của bạn kinh doanh nhiều loại mặt hàng, sản phẩm thì mỗi mặt hàng này sẽ có giá bán khác nhau. Vì thế việc xác định điểm hòa vốn trong tình huống này sẽ chỉ mang tính tương đối theo chỉ tiêu bình quân. Quy trình để xác định doanh thu hòa vốn chung trong trường hợp này là:

- Bước 1: Xác định được tỷ lệ kết cấu sản phẩm tiêu thụ.

+ Tỷ lệ của mặt sản phẩm i = ( Doanh thu của từng sản phẩm i / Tổng doanh thu) x 100%.

Công thức điểm hòa vốn
Công thức điểm hòa vốn

- Bước 2: Xác định về tỷ lệ số dư đảm phí bình quân của các sản phẩm i.

+ Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân = Tỷ lệ số dư đảm phí x tỷ lệ kết cấu sản phẩm i.

- Bước 3: Xác định về doanh thu hòa vốn chung theo công thức doanh thu hòa vốn bằng tổng định phí chia cho tỷ lệ số dư đảm phí bình quân.

- Bước 4: Tính doanh thu hòa vốn và sản lượng hòa vốn cho từng sản phẩm.

+ Doanh thu hòa vốn (i) = Doanh thu hòa vốn x Tỷ lệ kết cấu mỗi sản phẩm i .

+ Qhv (i) = Doanh thu hòa vốn (i) / P (i).

Xem thêm : Nên làm nghề gì lương cao đúng với nhu cầu tuyển dụng của xã hội

2.1. Mức doanh thu được cho là an toàn

Doanh thu an toàn được hiểu là sự chênh lệch giữa doanh thu tiến hành được trong kỳ và doanh thu hòa vốn. Chỉ tiêu của doanh thu an toàn được thể hiện qua số tương đối và tuyệt đối. Mức doanh thu an toàn sẽ bằng mức doanh thu thực hiện được. Mức doanh thu hòa vốn và mức doanh thu an toàn sản phẩm i = Mức doanh thu thực hiện được sản phẩm i.

Mức doanh thu hòa vốn sản phẩm i tỷ lệ doanh thu an toàn = Mức doanh thu an toàn / Mức doanh thu tiến hành được. Doanh thu an toàn nó nói lên doanh thu thực hiện được đã vượt quá mức doanh thu hòa vốn ra sao. Phần doanh thu này bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp và đặc biệt khi ấy doanh thu chỉ còn trang trải cho biến phí bởi định phí sẽ được bù đắp tại doanh thu hòa vốn. Chỉ tiêu này nếu như có giá trị càng lớn thì sẽ càng thể hiện được tính an toàn cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay rủi to càng bị thấp đi và ngược lại.

Mức doanh thu an toàn
Mức doanh thu an toàn

2.2. Thời gian bao lâu để hòa vốn

Thời gian để hòa vốn chính là số ngày cần thiết để có thể đạt được doanh thu hòa vốn của một kỳ kinh doanh. Và cách xác định này sẽ định hướng cho các nhà kế toán quản trị hay quản lý thấy được khi nào công ty mình sẽ được hòa vốn. Để từ đây họ sẽ đưa ra những biện pháp qua các sách lược bán hàng chi tiết đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ rút ngắn lại thời gian hòa vốn.

Công thức xác định thời gian hòa vốn = Doanh thu hòa vốn / Doanh thu bình quân trên một ngày. Trong đó doanh thu bình quân trên một ngày = Doanh thu trong kỳ / Số lượng ngày trong kỳ trong đó:         

- p: là đơn giá bán.           

- F: Là tổng giá trị định phí.

- Qhv: số lượng mặt hàng,sản phẩm hoà vốn.

- v :Biến phí đơn vị.

Xem thêm : Học viện Ngoại giao ra làm gì? Những thông tin cho bạn

3. Thuận lợi và khó khăn trong việc xác định điểm hòa vốn kế toán quản trị

3.1. Thuận lợi khi xác định điểm hòa vốn

Việc khi xác định điểm hòa vốn được sử dụng phổ biến, rộng rãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nó sẽ có một số ứng dụng quan trọng sau đây:

- Dùng để đánh giá về lợi nhuận, chi phí trong một dự án của cơ quan, doanh nghiệp.

- Dùng để lựa chọn trong phương án sản xuất cũng như đầu tư.

- Ngoài ra có thể dùng trong sự phân tích rủi ro, bất cập của doanh nghiệp hay là một dự án đầu tư.

Thuận lợi xác định điểm hòa vốn kế toán quản trị
Thuận lợi xác định điểm hòa vốn kế toán quản trị

3.2. Khó khăn khi xác định điểm hòa vốn

Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình xác định điểm hòa vốn trong kế toán quản trị thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần được khắc phục: Sự biến thiên của chi phí cũng như thu nhập phải tuyến tính. Hầu như những kết cấu của chi phí đều rất hỗn loạn, phức tạp và bao gồm nhiều khoản mục mà ta không thể phân chia một cách chính xác, chi tiết thành định phí và biến phí. Vì vậy rất trở ngại khi xác định điểm hòa vốn với kết cấu chi phí phức tạp và việc phân chia chỉ mang tính tương đối.

Trên thực tế đã có rất ít cơ quan, doanh nghiệp chỉ sản xuất trên một loại sản phẩm mà là sản xuất khá nhiều loại. Vì vậy muốn xác định phải quy đổi những mặt hàng khác nhau thành cùng một loại chuẩn duy nhất mà vấn đề này thì rất trở ngại và chỉ mang tính tương đối.

Khó khăn khi xác định điểm hòa vốn
Khó khăn khi xác định điểm hòa vốn

Xác định điểm hòa vốn không quan tâm đến giá trị tiền tệ theo thời gian do vậy kết quả đặc biệt sai lệch trong trường hợp lạm phát ở mức quá cao. Vì thế trong cơ quan, doanh nghiệp có tỷ lệ định phí cao hơn biến phí trong tổng chi phí, độ lớn đòn bẩy kinh doanh sẽ lớn hơn và ngược lại. Đồng nghĩa với việc mình có đòn bẩy kinh doanh lớn thì tỷ lệ định phí trong tổng chi phí lớn hơn giá trị biến phí. Từ đó lợi nhuận sẽ rất nhạy cảm trong thị trường khi doanh thu có sự biến động, cho dù một biến động nhỏ đi nữa thì cũng sẽ tạo ra sự biến động lớn về lợi nhuận.

Hy vọng bài viết “ Hướng dẫn cách xác định điểm hòa vốn trong kế toán quản trị đơn giản “ của job3s.com sẽ giúp ích được bạn đọc trong quá trình học tập và làm việc. Nếu như còn câu hỏi nào chưa được giải đáp hãy để lại trong phần bình luận, chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp trong thời gian sớm nhất nhé.

Tổng hợp một số Công thức kế toán quản trị hay nhất

Bạn đã biết hết những công thức kế toán quản trị hay chưa? Bài viết sau đây sẽ tổng hợp lại tất cả công thức kế toán quản trị phổ biến nhất, đừng bỏ qua nhé!

Công thức kế toán quản trị