Thỏa Thuận Sử Dụng


 • Ban quản lý website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về đăng ký kinh doanh và địa chỉ .

 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Timviec365.net không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

 • Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Timviec365.net trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động tuyển việc trên Timviec365.net.

 • Công ty TNHH MTV nguồn lực Việt giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Timviec365.net theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Timviec365.net” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Trách Nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch/website [timviec365.net]

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin tuyển dụng mang tính lôi kéo, trái thuần phong mỹ tục, không đúng mục đích tuyển việc,…

 • Loại bỏ khỏi website những thông tin doanh nghiệp ảo, đa cấp… khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

 • Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tuyển dụng/ ứng viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên timviec365.net thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 • Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

 • Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Công ty TNHH MTV nguồn lực Việt không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.

 • Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn Nhà tuyển dụng/ ứng viên hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty TNHH MTV nguồn lực Việt có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà tuyển dụng/ ứng viên, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;

 • Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;

 • Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.

3. Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng trên website

3.1. Quyền của Nhà tuyển dụng

 • Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng tin tuyển dụng lên website.

 • Được đăng tin tuyển dụng trên timviec365.net theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;

 • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

 • Đóng góp ý kiến cho timviec365.net trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt

3.2. Trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin tuyển dụng trên timviec365.net; Đảm bảo tính còn hạn của các tin đăng tải trên timviec365.net.

 • Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế;

 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;

 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

 • Thông báo kịp thời cho Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;

 • Cung cấp cho Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin đại chỉ làm việc và nội dung công việc.

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Nhà tuyển dụng và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình tuyển dụng với các ứng viên trên timviec365.net. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;

 • Không sử dụng dịch vụ của timviec365.net vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của timviec365.net. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do timviec365.net cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của timviec365.net trong bản Quy chế này;

 • Không được hành động gây mất uy tín của timviec365.net dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của timviec365.net.

 • Cung cấp đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng bao gồm:

+   Thông tin về nhà tuyển dụng

+   Thông tin đại chỉ làm việc

+   Thông tin về đăng ký kinh doanh

+   Nội dung công việc

+   Chế độ cho ứng viên, yêu cầu cho vị trí tuyển dụng

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm:

+ Tên và địa chỉ trụ sở của Nhà tuyển dụng

+ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà tuyển dụng.

+ Mô tả chi tiết về vị trí cần tuyển

+ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về tin đăng cung cấp trên trang web timviec365.net và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên timviec365.net;

 • Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

 • Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với mada.vn, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của timviec365.net. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của ứng viên đối với tin đăng của Nhà tuyển dụng trên timviec365.net theo quy định tại hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt.

 • Có trách nhiệm đảm bảo Nhà tuyển dụng và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Nhà tuyển dụng  không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Timviec365.net  hoặc Nhà tuyển dụng đang thực hiện để mua lại dịch vụ/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc Gitnamairlinhs.) mà Nhà tuyển dụng đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Timviec365.net. Trường hợp Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt phát hiện Nhà tuyển dụng vi phạm quy định này, Công ty TNTT MTV nguồn nhân lực 365 có quyền:

+ Yêu cầu Nhà tuyển dụng chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc

+ Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

 • Khấu trừ mọi chi phí mà Timviec365.net đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Nhà tuyển dụng theo các hợp đồng đã ký kết giữa Nhà tuyển dụng và Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt

 • Bồi thường cho những thiệt hại mà Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt  và/hoặc ứng viên phải chịu do Nhà tuyển dụng vi phạm quy định của Timviec365.net và/hoặc hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt

4. Quyền và trách nhiệm của ứng viên trên website

 • Ứng viên đăng ký là thành viên của Timviec365.net cần tuân thủ các bước đăng ký tài khoản trên timviec365.net

 • Ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 • Ứng viên dùng quyền đăng nhập thành viên timviec365.net vào mục đích tìm việc và quảng cáo bản thân tới nhà tuyển dụng.

 • Ứng viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Timviec365.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

 •  Ứng viên có quyền khiếu nại nếu tin đăng tuyển của Nhà tuyển dụng là sai sự thật và có mục đích lừa đảo.

 • Ứng viên chỉ được dùng hồ sơ thật, không tạo nhiều Tài khoản với thông tin cá nhân  không đúng sự thật.

 • Ứng viên có quyền yêu cầu tư vấn khi muốn đăng ký thành viên, hoặc thắc mắc về dịch vụ của Timviec365.net