Thông Tin Cần Biết


Hệ thống thương mại điện tử timviec365.net (sau đây được gọi tắt là timviec365.net) là một website điện tử được hình thành và cung cấp bởi đơn vị chủ quản Công ty TNHH MTV Nguồn lực Việt. Công ty chủ quản của timviec365.net là doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động chính thức vào thời điểm ngày 01, tháng 04, năm 2021 bởi Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận doanh nghiệp có số 0901098382.

Theo đó, quy chế hoạt động của timviec365.net cụ thể như sau:

- Thứ nhất, đối với danh mục “Nhà tuyển dụng” là danh mục được rao thông tin bởi các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tìm kiếm, tiếp cận người lao động và có nhu cầu đăng tin tuyển dụng một cách công khai. Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đóng vai trò là nhà tuyển dụng có thể toàn quyền chủ động trong việc đăng ký tài khoản thành viên trên timviec365.net hoặc không.

- Thứ hai, đối với danh mục “Ứng viên” là danh mục được rao thông tin bởi các cá nhân có nhu cầu tìm kiếm thông tin về việc làm và có nhu cầu ứng tuyển việc làm đó một cách công khai trên hệ thống. Các cá nhân đóng vai trò là ứng viên có thể toàn quyền chủ động trong việc đăng ký tài khoản ứng viên trên timviec365.net hoặc không.

- Thứ ba, cả ứng viên và nhà tuyển dụng đều được timviec365.net công nhận chính thức là thành viên của hệ thống. Theo đó:

+ Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tìm nhân sự lao động hoặc có nhu cầu tìm kiếm việc làm. Tham gia giao dịch trên hệ thống thương mại điện tử timviec365.net đều được công nhận là thành viên của hệ thống.

+ Thành viên của timviec365.net phải cung cấp các khai báo liên quan đến thông tin cơ bản về cá nhân. Sau đó chờ được phê duyệt và công nhận tài khoản từ Ban quản lý timviec365.net. Sau khi hồ sơ đăng ký được thông qua, tất cả thành viên sẽ được chính thức trải nghiệm toàn bộ tính năng, tiện ích trên website.

+ Thành viên khác với những người dùng sử dụng thông thường mà không có tài khoản chính thức ở chỗ: Những ai là thành viên đều có quyền tạo cho bản thân một tài khoản website để yên tâm sử dụng. Thành viên có quyền đăng nội dung thông tin tuyển dụng một cách chính xác, hợp pháp, hợp quy định và quy chế đã đề cập trước đó của timviec365.net.

+ Sản phẩm hàng hóa: Là tất cả những “bản tin tuyển dụng” được đăng tải một cách công khai trên toàn bộ những danh mục chứa tin tức việc làm trên website timviec365.net.

- Thứ tư, bản Quy chế hoạt động của timviec365.net được xây dựng về nội dung dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật hiện hành của nước ta. Do đó, tất cả những ai là thành viên của timviec365.net khi tham gia vào quá trình giao dịch, đều phải có trách nhiệm tìm hiểu nghĩa vụ, quyền lợi, nguyên tắc hoạt động,... và đảm bảo những hoạt động của mình không vi phạm nội dung trong Quy chế hoạt động của timviec365.net.